Søknadstegninger

Skal du ha et enkelt tilbygg på huset/hytta?
Du vet noenlunde hvordan det skal se ut, og hvilken størrelse det skal ha.
Du klarer også å søke selv, men trenger godkjente tegninger til å legge ved søknaden?
Da kan jeg gjøre de for deg :-)


Kommunen krever komplette tegninger i en bygge søknad.

Søknadstegningene inneholder:
- Situasjonskart med inntegnet tiltak og påførte avstander
- BYA og BRA beregnings oversikt (tallene benyttes i selve søknaden)
- NÅ situasjons tegning av plan
- NÅ situasjons tegning av alle fasader
- NÅ situasjons tegning av snitt med høyder og enkel terrengbearbeiding
- NY situasjons tegning av plan
- NY situasjons tegning av alle fasader
- NY situasjons tegning av snitt med høyder og enkel terrengbearbeiding
- En korreksjonsendring av NÅ situasjons tegningene
- Rask befaring for å kontrollmåle hovedmålene på huset utvendig.
(Ved avstand innen ½ times kjøring fra Fredrikstad, ved lenger avstand faktureres tid og km i tillegg)


Jeg benytter tegneprogrammet Archicad.
Tegningene er primært ment for søknad og er ikke arbeidstegninger med detaljer. Men de fleste byggmestere klarer seg fint
med disse tegningene.


Du må selv skaffe/gjøre:
- Oversikt over gjeldene regler og begrensninger for din tomt. Kort sagt HVA har du lov til å bygge?
Hva er tillatte maksimum BYA/BRA? Maksimum høyder? Andre begrensninger?
(last ned og les reguleringsplanen som gjelder for dere, og snakk gjerne med kommunen)
- Tegne og målsette plantegning(er), med utvendig mål av huset og innvendige mål.
(enkel skisse, tilsvarende det meglere har i salgsprospektet sitt og målsett det
med ca. cm nøyaktighet)
Oversikt med mål av andre bygg på tomten som garasje, lekestue, bod osv.
- Selve søknaden til kommunen med all dokumentasjon
Ps, mange byggmestere har godkjenning for søknad og gjør også denne jobben.
Jeg kan også være behjelpelig med å fylle ut søknadspapirer osv, mot timebetaling
(gjelder kun hvis jeg har levert tegningene).


Perspektivtegninger kan også produseres hvis ønskelig i tillegg.